Przeprowadzam szkolenia oraz konsultacje logopedyczne (także na terenie Polski).
Oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do nauczycieli w szkołach polonijnych, jak i rodziców dzieci dwujęzycznych. Podczas warsztatów pokazuję jak ważne jest podtrzymywanie dwujęzyczności, ale także ostrzegam przed problemami rozwojowymi dzieci, często tłumaczonymi dwujęzycznością. Pokazuję, jak wspierać język mniejszościowy oraz dbać o rozwój dziecka wychowywanego w dwóch językach.
Zapraszam do kontaktu: logopeda@polskilogopeda.com

Do tej pory miałam przyjemność brać czynny udział w konferencjach i szkoleniach:

– Dni Polskie w Hamburgu,

– I Krajowa Konferencja Metodyczna dla Nauczycieli Polonijnych w Neapolu – organizator Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska,

– Konferencja Ewoluacyjna w Pułtusku – organizator Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska,

– Warsztaty Metodyczne dla nauczycieli w Birmingham – organizator Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska,

– Kurs online z zakresu tworzenia pomocy edukacyjnych dla dzieci dwujęzycznych na poziomie wczesnoszkolnym – organizator Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska,

– Szkolenie dla nauczycieli polonijnych w Rzymie – organizator Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Rzymie,

– Warsztaty „Dwujęzyczność – jak zyskać, by nie stracić” dla rodziców dzieci dwujęzycznych w Rzymie – organizator Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Rzymie,

– Szkolenie dla nauczycieli polonijnych w Hamburgu – organizator Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu,

– Szkolenie dla nauczycieli polonijnych w Neapolu – organizator Szkoła Języka i Kultury Polskiej Lago Patria w Neapolu,

– Warsztaty „Dwujęzyczność – jak zyskać, by nie stracić” dla rodziców dzieci dwujęzycznych w Neapolu – organizator Szkoła Języka i Kultury Polskiej Lago Patria w Neapolu,

– warsztaty dla dzieci dwujęzycznych w Gruszewie na Obozie dla Rodzin Wielojęzycznych – organizator dr E. Ławczys (dwujezycznosc.blogspot.com)

– II Krajowa Konferencja Metodyczna dla Nauczycieli Polonijnych w Neapolu – organizator Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska,

– Warsztaty Metodyczne dla nauczycieli i rodziców dzieci polonijnych w Mawah (New Jersey), USA – organizator Polska Szkoła Sobotnia im. M. Kopernika w Mawah,

– Warsztaty „Dwujęzyczność – jak zyskać, by nie stracić” dla nauczycieli polonijnych w Rugby, UK – organizator Polska Szkoła w Rugby, Lokalny Ośrodek Metodyczny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Anglii,

– Terapia dzieci bilingwalnych od kuchni – szkolenia dla logopedów w Warszawie – organizator portal Logopedzi – Logopedom,

– II Międzynarodowa Konferencja Metodyczna „Dziecko dwujęzyczne: problem czy skarb?” w Rzymie – organizator Ambasada RP w Rzymie, MEN, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Szkoła Polska w Rzymie, Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Polskiego w Rzymie, Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech,

– Warsztaty „Dwujęzyczność, jak zyskać, by nie stracić” w ramach III zjazdu Akademii Polskości w Edynburgu – organizator Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska,

– Warsztaty „Dwujęzyczność, jak zyskać, by nie stracić” we Fredrikstad w Norwegii – organizator Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska,

– Warsztaty „Dwujęzyczność, jak zyskać, by nie stracić” w Londynie – organizator Polska Szkoła Sobotnia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Finchley, Londyn

W najbliższym czasie spotkam się z Państwem VI Zjeździe Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie organizowanym przez ODN SWP.

Konsultacje logopedyczne odbyły się m.in.:
– w Wiedniu w Austrii(kilkukrotnie),
– w Krakowie w Polsce (kilkukrotnie),
– w Hamburgu w Niemczech,
– w Bolonii we Włoszech,
– w Gandawie w Belgii,
– w Dunkierce we Francji,
– w Melbourne w Australii,
– w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych,
– w Campiglii di Berici we Włoszech.
Najbliższe warsztaty:
– Czym jest dwujęzyczność? – 11 czerwca, Lublin, Sympozjum Oblicza Logopedii.
– Percepcja słuchowa w rozwoju dziecka dwujęzycznego – 17 czerwca, Ostróda, VI zjazd nauczycieli polonijnych
Szkolenie dla logopedów w Warszawie (Logopedzi - Logopedom)
Szkolenie dla logopedów w Warszawie (portal Logopedzi – Logopedom),
Warsztaty Metodyczne w Rugby i Leicester
Szkolenie dla nauczycieli polonijnych w Rugby i Leicester, UK. Warsztaty metodyczne.
Szkolenie w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Rzymie
Spotkanie z rodzicami dzieci dwujęzycznych w Rzymie (SPK w Rzymie).
Konferencja Ewoluacyjna w Pułtusku - warsztaty dla nauczycieli polonijnych
Profesor Cieszyńska podczas moich warsztatów na Konferencji Ewoluacyjnej w Pułtusku (ODN SWP).
Warsztaty dla nauczycieli w Mawah, New Jersey, USA
Szkolenie dla rodziców dzieci polonijnych w Mawah, NJ, USA (Polska Szkoła Sobotnia w Mawah, NJ, USA).
II Krajowa Konferencja dla Nauczycieli Polonijnych w Neapolu
Warsztaty podczas II Krajowej Konferencji Metodycznej w Neapolu.
II Krajowa Konferencja dla Nauczycieli Polonijnych w Neapolu
Konferencja Metodyczna dla nauczycieli polonijnych w Neapolu.
Warsztaty Metodyczne dla nauczycieli polonijnych w Neapolu
Szkolenie dla  rodziców dzieci dwujęzycznych w Neapolu.
Rodzice dzieci dwujęzycznych na warsztatach w Hamburgu
Warsztaty dla rodziców dzieci dwujęzycznych w Hamburgu.
Warsztaty Metodyczne w Birmingham
Podczas warsztatów dla nauczycieli polonijnych w Birmingham, UK.
CAM03194
Warsztaty dla dzieci dwujęzycznych w Gruszewie
12283159_1713792822184569_732530059_n
Warsztaty w Edynburgu
12182578_1222414597774640_1509985472018225730_o
Konferencja „Dziecko dwujęzyczne: problem czy skarb” w Rzymie

Nie ma komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress