Czytanie to jedna z najważniejszych umiejętności, jakie dziecko nabywa w pierwszych latach życia. W przypadku dzieci dwujęzycznych pojawia się pytanie, której metody nauka czytania jest najbardziej efektywna: globalna czy sylabowa? Na podstawie najnowszych badań oraz zasad Metody Krakowskiej, spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, przyglądając się zaletom obu podejść.

Metoda sylabowa jest rekomendowana przez wielu specjalistów, zwłaszcza w kontekście języka polskiego. Oto kilka powodów, dlaczego sylaba może być skuteczniejszym narzędziem w nauce czytania:

  1. Naturalna Jednostka Mowy: Sylaba może tworzyć samodzielną wypowiedź, jak np. „ACH!” czy „OJ!”. To sprawia, że łatwiej jest dziecku zrozumieć i zapamiętać słowa złożone z sylab.
  2. Fizjologiczne Uwarunkowania: Nie da się wymówić polskiej spółgłoski bez realizacji dźwięku [y] w wygłosie. Wynika to z natury artykulacji polskich spółgłosek, które wymagają sąsiedztwa samogłosek. Dlatego nauka czytania sylabami jest bardziej naturalna i zgodna z rzeczywistymi umiejętnościami dziecka.
  3. Lepsze Zrozumienie i Łatwość Czytania: Dzieci uczące się czytać metodą sylabową mają mniej problemów z łączeniem głosek w sylaby i sylab w słowa. Przykładowo, słowo „BA-NA-NY” jest łatwiejsze do przeczytania niż „B-A-N-A-N-Y”.

Metoda globalna polega na rozpoznawaniu całych słów zamiast dzielenia ich na mniejsze jednostki, takie jak sylaby czy głoski. Choć ma swoje zalety, ma również pewne ograniczenia, szczególnie w kontekście języka polskiego:

  1. Ograniczony Zasób Słów: Metoda globalna sprawdza się dobrze w przypadku podstawowych rzeczowników i czasowników w formie podstawowej, takich jak „kura”, „pies” czy „mama”. Jednakże, język polski jest bogaty w deklinacje, zgrubienia i zdrobnienia, co znacznie utrudnia naukę wyłącznie metodą globalną.
  2. Trudności w Adaptacji do Nowych Słów: Dzieci uczące się czytać globalnie mogą mieć trudności z adaptacją do nowych słów, których nie rozpoznają na pierwszy rzut oka. Przykład: jeśli dziecko zna słowo „kaczka”, może mieć problem z odczytaniem „kaczki”.

Metoda Krakowska, opracowana przez prof. Jagodę Cieszyńską, łączy elementy obu podejść, kładąc jednak większy nacisk na sylabową naukę czytania. Podstawowe zasady tej metody obejmują:

  1. Nauka Sylabami: Metoda Krakowska zaczyna od nauki czytania sylab, co jest zgodne z naturalnymi predyspozycjami językowymi dzieci.
  2. Systematyczne Podejście: Uczy dzieci systematycznego łączenia sylab w słowa, a następnie w zdania.
  3. Integracja Języków: Metoda ta jest szczególnie efektywna w przypadku dzieci dwujęzycznych, ponieważ umożliwia łatwe przełączanie się między językami, co jest zgodne z naturalnym sposobem, w jaki dzieci dwujęzyczne przyswajają języki.

Istnieje wiele badań potwierdzających skuteczność nauki czytania sylabami, szczególnie w językach o bogatej fonetyce i morfologii, takich jak polski. Prace takich badaczy jak M. Bogdanowicz czy P. Łobacz wykazują, że dzieci uczące się czytać sylabami szybciej osiągają biegłość w czytaniu i lepiej radzą sobie z analizą fonemową.

Zarówno metoda globalna, jak i sylabowa mają swoje miejsce w nauce czytania, ale dla dzieci dwujęzycznych, szczególnie w kontekście języka polskiego, metoda sylabowa wydaje się być bardziej efektywna. Łatwość z jaką dzieci mogą przyswajać sylaby oraz naturalność tego podejścia sprawiają, że jest to polecane przez wielu logopedów, w tym specjalistów stosujących Metodę Krakowską. Pamiętajmy, że każde dziecko jest inne, więc kluczem do sukcesu jest dostosowanie metody do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

logopeda online, dzieci dwujęzyczne, rozwój mowy, umów wizytę, zarezerwuj termin
nauka czytania dla dzieci, dwujęzyczność - skontaktuj się z logopeda online

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress